اخبار و مطالب

1

1


افزایش حق الزحمه داوری اساتید دانشگاه تهران

1394/07/28

معاون آموزشی دانشگاه تهران از ابلاغ مصوبه افزایش حق‌الزحمه داوری پایان‌نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکترا و پیشنهاد رساله های دکترا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، براساس مصوبه هیأت رییسه 94/6/29 معاون آموزشی دانشگاه تهران، افزایش حق الزحمه داوری پایان نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله های دکترا و پیشنهاد رساله های دکترا مطرح و مقرر گردید از تاریخ ابلاغ (94/6/29) مورد اقدام قرار گیرد.