اخبار و مطالب

2

2


قهرمانی مقتدرانه پردیس در دهمین جشنواره ورزشی دانشگاه

1393/02/27

در دهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی با 80 نفر شرکت‌کننده در 10 رشته ورزشی توانست در مجموع رشته های تیمی و انفرادی مقام اول مسابقات را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در دوره نخست مسابقات، پردیس دانشکده‌های فنی با حضور 80 نفر شرکت‌کننده از میان کارکنان و اعضای هیأت علمی، توانست مقام اول را در بین 10 رشته ورزشی با کسب 69 امتیاز از آن خود نماید. شایان ذکر است پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و پردیس ابوریحان به ترتیب با کسب 53 و 23 امتیاز مقام دوم و سوم مسابقه را کسب نمودند.