اخبار و مطالب

1

1


انتصاب سرپرست کمیته ارتباط با مدارس پردیس

1393/02/29

سرپرست کمیته ارتباط با مدارس پردیس دانشکده های فنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، خانم دکتر سارا نظیف عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، طی حکمی مشترک از سوی ریاست دانشکده فنی و دبیر کانون مهندسین فارغ التحصیل، به عنوان سرپرست کمیته ارتباط با مدارس پردیس دانشکده های فنی منصوب شد. این کمیته که بنا به تصمیم کمیته تعامل دانشکده فنی و کانون مهندسین فارغ التحصیل تأسیس شده است، قرار است برنامه ریزی منظم و شایسته ای را برای ارتباط بامدارس برتر، دانش آموزان نخبه و مشاورین دبیرستان های برتر کشور داشته باشد و جایگاه دانشکده فنی و توانمندیهای آن را معرفی نماید.