اخبار و مطالب

1

1


با ابلاغ موافقت اصولی دانشگاه تهران گروه علوم پایه مهندسی به دانشکده علوم مهندسی تغییر ساختار یافت

1393/02/28

با ابلاغ موافقت اصولی دانشگاه تهران، گروه علوم پایه مهندسی پردیس دانشکده های فنی به "دانشکده علوم مهندسی" تغییر ساختار یافت.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، پیرو مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت منتخب شورای دانشگاه تهران و تأیید ریاست دانشگاه در تاریخ 17 اردیبهشت 93، با تأسیس دانشکده علوم مهندسی در پردیس دانشکده های فنی به مدت 2سال موافقت اصولی شده است. ساختار سازمانی قطعی این دانشکده نیز، پس از طی شدن دوره 2ساله مصوب و ابلاغ خواهد شد.

کسب این موفقیت ارزشمند را به کلیه اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می گوییم.