اخبار و مطالب

1

1


تکرار افتخار: دانشکده فنی در بین 75 دانشگاه برتر مهندسی جهان و در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران

1394/08/17

بر اساس گزارش موسسه رتبه‌بندی شانگهای، بخش فنی و مهندسی دانشگاه تهران، در حوزه موضوعی این نظام رتبه‌بندی، در رده 51 تا 75 جهان و در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران قرار گرفت. 

به گزارش روابط‌ عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، در گزارش اخیر مؤسسه رتبه‌‌بندی شانگهای مربوط به سال 2015، دانشگاه تهران در میان 300 دانشگاه برتر جهان و بخش مهندسی دانشگاه، یعنی پردیس دانشکده‌های فنی در رتبه 51 تا 75 جهان قرار گرفته است. دانشگاه ایرانی دیگر در این فهرست، دانشگاه صنعتی شریف است که در رده 401 تا 500 این نظام، رتبه‌بندی شده است.

شایان ذکر است که  پردیس دانشکده‌های فنی در ویرایش سال 2014 این نظام نیز، همین جایگاه را کسب کرده بود.

روابط عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، این موفقیت را به استادان، دانشجویان، کارکنان و کلیه اعضای خانواده بزرگ دانشکده فنی تبریک می‌گوید.