اخبار و مطالب

1

1


کارشناس ورزش پردیس، مشاور مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران شد

1393/03/10

حسن محمودآبادی، کارشناس امور ورزش پردیس دانشکده های فنی، به عنوان مشاور مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران منصوب شد. حکم انتصاب ایشان 19 اردیبهشت ماه توسط مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه تهران صادر گردیده است.

آقای محمودآبادی در چند سال گذشته، هرساله به عنوان کارشناس برتر ورزش دانشگاه تهران انتخاب شده است.