اخبار و مطالب

1

1


افتخارآفرینی اعضای هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی درچهارمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران

1393/03/11

در راستای سند بین‌الملل دانشگاه تهران و با هدف شناسایی و تشویق برترین‌ها، مراسم پایانی سومین جشنواره بین‌الملل دانشگاه در روز دوشنبه 5 خردادماه سال جاری در تالار علامه‌امینی کتابخانه مرکزی با حضور سرپرست دانشگاه تهران، رؤسای پردیس‌ها و دانشکده‌ها، اعضای هیأت علمی و جمع زیادی از اساتید برگزار گردید.

در این مراسم پنج عضو هیأت علمی تمام وقت، یک عضو هیأت علمی پاره‌ وقت و یکی از دانشجویان پردیس دانشکده‌های فنی بعنوان برگزیدگان برتر جشنواره انتخاب گردیدند.

دکتر سیاوش ریاحی، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، به عنوان برترین بین الملل در بخش محققان پراستناد، دکتر حمید سلطانیان زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بعنوان مؤلف برتر بین‌الملل در بخش مقاله، با تعداد 30 عنوان مقاله بین المللی ISI، دکتر محمد کارآموز، استاد دانشکده مهندسی عمران، بعنوان مؤلف برتر بین‌الملل در بخش کتاب با تألیف 3 عنوان کتاب بین المللی، دکتر محمدحسین صراف زاده، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، بعنوان عضو هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران، دکتر صادق واعظ زاده، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، بعنوان عضو هیأت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران ، در این جشنواره به عنوان اعضای هیأت علمی برگزیده بین‌المللی دانشگاه تهران انتخاب گردیدند.

ضمناً در این مراسم از دکتر محمد قنبری، استاد پاره وقت بین المللی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی نیز تقدیر گردید.

در بخش دانشجویان برگزیده نیز، دکتر ماشاالله رضاکاظمی از دانشکده مهندسی شیمی بعنوان دانشجوی برتر در بخش چاپ مقالات بین‌المللی انتخاب گردید.