اخبار و مطالب

1

1


افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی در آزمون کارشناسی ‌ارشد سال 1393

1393/03/13

دانشجویان مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی، در آزمون ورودی کارشناسی‌ارشد سال 1393 افتخار آفریدند.

به گزارش روابط عمومی پردیس، مجتبی پارسایی، صبا ابریشمی، بهاره حسنی، نوید عابدی و علی عزیززاده به ترتیب حائز رتبه ‌های 4، 5، 9، 9 و 11  آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال جاری گردیدند.