اخبار و مطالب

1

1


اعطاء دو جایزۀ سال 1393 بخش ایران IEEE به دو عضو هیات علمی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر و تقدیر از رسالۀ دکترای یک فارغ التحصیل این دانشکده

1393/03/21

در بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران، طی مراسمی با حضور پروفسور باستیانز رئیس ناحیۀ 8 IEEE در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، دو جایزه بخش ایران IEEE به دو تن از اعضاء هیات علمی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر اعطاء گردید.

در این مراسم جناب آقای دکتر جلیل راشد محصل "جایزۀ آموزشی استاد جبه دار مارالانی" و سرکار خانم دکتر فریبا بهرامی جایزۀ "زنان در مهندسی (WIE: Women in Engineering)" را دریافت کردند.

جایزۀ آموزشی استاد جبه ­دار مارالانی به آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه ­های کشور تعلق می­گیرد که همچون استاد جبه ­دار مارالانی آثار ماندگاری در راستای توسعۀ پایدار آموزش مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر در سطح کشور به جا گذاشته­اند.  این جایزه که در سال جاری برای اولین بار در فهرست جوایز بخش ایران IEEE قرار گرفته است، از حمایت بنیاد حامیان دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران برخوردار می­باشد.

جایزۀ زنان در مهندسی به اعضای زن هیات علمی و یا به مهندسین زن کشور که نقش موثر و ارزنده­ای در آموزش، پژوهش و مدیریت در مهندسی برق کشور ایفاء کرده اند، اعطاء می­شود.  کمیتۀ زنان در مهندسی بخش ایران IEEE همه ساله بر اساس معیارها و ضوابط IEEE مسئولیت تعیین افراد واجد شرایط و اعطاء جایزه به برترین­ها را به عهده دارد.

همچنین کمیته دانشجوئی بخش ایران IEEE رسالۀ دکتری جناب آقای دکتر داورپناه فارغ التحصیل دکترای مهندسی برق این دانشکده را مورد تقدیر قرارداد.  ایشان هم اکنون به عنوان استادیار گروه مهندسی قدرت مشغول به خدمت در دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر هستند.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، انتخاب شایسته این اساتید ارجمند را به استادان، دانشجویان و کلیه اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.

برای مطالعۀ بیشتر به آدرس:

http://ieee.org.ir/committees/awards-and-recognition/awards-recipients/

مراجعه نمایید.