اخبار و مطالب

1

1


برگزاری میزگرد "گذار از توسعه کمّی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی" در پردیس دانشکده‌ های فنی

1393/03/26

انجمن آموزش مهندسی ایران میزگردی با عنوان "گذار از توسعه کمّی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی"  را با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از متخصصین، روز پنجشنبه 29 خردادماه از ساعت 8:30 الی 12 در محل آمفی تئاتر مرکزی پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران، برگزار خواهد کرد.

گفتنی است میزگرد "گذار از توسعه کمّی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی"، به منظور فرهنگ سازی و تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت و ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی کشور برگزار می گردد.

همچنین قابل ذکر است مطالب مورد طرح در میزگرد فوق که با حضور رؤسای دانشکده های مهندسی و معاونین آموزشی آنها برگزار می گردد؛ به شرح زیر می باشد:

-       نقد و تحلیل توسعه کمی آموزش مهندسی در ایران در سه دهه گذشته (دکتر توفیقی)

-       ارزشیابی و توسعه کیفی آموزش مهندسی (دکتر معماریان)

-       نقش ارزیابی در کیفیت نظام آموزش مهندسی (دکتر بازرگان)

-       انتظارات صنعت از کیفیت آموزش مهندسی (مهندس فلاح)

-       نقش سیاست های وزارت علوم در ارتقای کیفیت آموزش مهندسی (دکتر نوه ابراهیم)

-       راهبردهای کلان برای ارتقای کیفیت آموزش مهندسی (دکتر نیلی احمدآبادی)