اخبار و مطالب

1

1


پذیرش محقق پسادکتری در مرکز طراحی و شبیه ‌سازی فرآیند

1393/03/05

مرکز طراحی و شبیه سازی فرآیند پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران از بین دانش آموختگان برتر دانشگاه های داخل و خارج در زمینه مدلسازی، شبیه سازی فرآیند و فرآیندهای چندفازی محقق پسادکتری پذیرش می نماید.

متقاضیان می توانند بیوگرافی کامل خود را همراه با اطلاعات تماس به آدرس: process@ut.ac.ir ارسال نمایند.

گفتنی است که اعضای بنیاد ملی نخبگان و واجدین بورس پسادکتری از صندوق حمایت از پژوهشگران و صندوق توسعه اسلامی در اولویت قرار دارند.