اخبار و مطالب

1

1


کسب عنوان Life Fellow از سوی انجمن مهندسین برق IEEE توسط عضو هیأت علمی دانشکدۀ مهندسی برق‌وکامپیوتر

93/03/07

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی توانست عنوان Life Fellow از سوی انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE را کسب نماید.

به گزارش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر محمد قنبری عضو هیأت علمی پاره وقت این دانشکده عنوان life fellow انجمن مهندسین برق IEEE را کسب نمود.

گفتنی است که درجات Life members و life fellows به کسی داده می شود که بیش از 65 سال سن داشته و مجموع سن او و سال های عضویت او در این موسسه حداقل صد سال باشد. در این صورت او یک life member است.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، انتخاب شایسته این استاد ارجمند را به استادان، دانشجویان و کلیه اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.