اخبار و مطالب

1

1


کسب‌ رتبه‌ سوم‌ جشنواره‌ ملی‌ معرفی‌ پایان‌نامه‌های‌ برتر توسط‌ دانشجوی‌مهندسی‌شیمی

93/03/25

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی توانست رتبه سوم جشنواره ملی معرفی پایان نامه های برتر را کسب نماید.

 به گزارش روابط‌عمومی پردیس، رتبه سوم این جشنواره را مهندس محمدجواد پرنیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،  از آن خود نمود.

روابط عمومی پردیس، این موفقیت را به ایشان، اساتید و همکاران دانشکده مهندسی شیمی و اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.