اخبار و مطالب

1

1


اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور درباره پذیرش دانشجو در رشته مهندسی شیمی در دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران

1393/05/21

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1393 مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌رساند نظر به اینکه بعضی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی دفترچه شماره 2 آزمون مذکور، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت نموده و یا اصلاحاتی در شرایط و یا رشته های مورد پذیرش ارائه داده اند، متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و هم ‌چنین بر اساس مندرجات این اطلاعیه انتخاب کدرشته محل‌های مورد نظر و یا ویرایش فرم انتخاب رشته خود در زمان مقرر اقدام نمایند.

رشته های جدید گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دوره روزانه )پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی(:

دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع دررضوانشهر گیلان(

کد رشته محل

عنوان رشته

عنوان گرایش

ظرفیت پذیرش نیمسال

جنس پذیرش

توضیحات

24167

مهندسی شیمی

 

اول

دوم

زن

مرد

محل تحصیلی دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر گیلان

40

-

 

 

اطلاعات تکمیلی را در لینک زیر مشاهده نمایید.