اخبار و مطالب

1

1


پذیرش دانش ‌پذیر در سیزدهمین دوره MBA کوتاه‌ مدت پردیس دانشکده‌ های فنی

1393/05/26

پذیرش دانش ‌پذیر در سیزدهمین دوره آموزشی MBA کوتاه ‌مدت پردیس دانشکده ‌های فنی توسط دفتر آموزش‌ های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت ‌نام اولیه به آدرس http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.