اخبار و مطالب

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در دومین دوره عالی مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA) کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی

95/03/09

پذیرش دانش‌پذیر در دومین دوره DBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌ های عالی تخصصی آغاز گردیده است. جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت ‌نام اولیه به آدرس http://eng.ut.ac.ir/dba.htm مراجعه نمایید.