اخبار و مطالب

1

1


اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهائی هفدهمین دوره MBA کوتاه مدت

1395/06/13

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهائی هفدهمین دوره MBA کوتاه مدت

 

نام

نام خانوادگی

امیر حسین

بافری

حبیب اله

سیلمانی

غزاله

جعفر صالحی

مریم

حسینی

تینا

محمد حسن

سید امیر عمران

عظیمی

احمد

جعفری

محسن

صریحی

سمیرا

مهرزاد

امیر حسین

عبدالرضایی

علی

واعظ

مریم

معدلی

الهام

زهرایی صالحی

سید محسن

کمالی فیروزآبادی

نوید

حسنی

رضا

متین

امیر حسین

قربانی

 

 

 1. پذیرفته شدگان می بایستی از دوشنبه مورخ 95/6/20 لغایت پایان وقت اداری شنبه 95/6/24  از ساعت 8 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی : کارگر شمالی روبروی خیابان نهم  پردیس دانشکده های فنی بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی جنب ورودی پارکینک  دفترآموزشهای عالی تخصصی انتهای سالن مراجعه نمایند .
 2. اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
 3. اصل مستندات سابقه کار
 4. اصل و یک برگ کپی شناسنامه
 5. اصل و یک برگ کپی کارت ملی
 6. برای دانشجویان اصل نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل
 7. دو قطعه عکس
 8. اصل فیش بانکی واریز شهریه به حساب شماره 5225429137 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران  کد شناسه 201/68نام پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

 

 1. برای دانشجویان دانشکده فنی                                                 33/000/000 ریال                             
 2. برای دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها                    42/900/000 ریال         
 3. برای فارغ التحصیلان پردیس دانشکده های فنی                    56/100/000 ریال           
 4. برای فارغ التحصیلان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها            66/000/000 ریال         

 

 

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.