اخبار و مطالب

1

1


امضای تفاهم نامه دانشکده مهندسی معدن با دپارتمان علوم زمین دانشگاه ژنو

93/09/19

 تفاهم نامه همکاری مشترک دانشکده مهندسی معدن با دپارتمان علوم زمین دانشگاه ژنو امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی پردیس، این تفاهم نامه، که به امضای دکتر سید ضیاء الدین شفایی تنکابنی رییس دانشکده مهندسی معدن و پروفسور گای سیپسون رییس دپارتمان  علوم زمین‌ دانشگاه ژنو برای نخستین بار رسید، امکان توسعه مناسبات علمی و تحقیقاتی را بین طرفین فراهم می‌کند.
بر مبنای مفاد این تفاهم نامه، پارامترهای سونامی و لرزه خیزی منطقه سیستان و بلوچستان با همکاری مشترک زمین‌شناسان دانشگاه ژنو و زمین شناسان دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.