اخبار و مطالب

1

1


مراسم ترحیم شادروان دکتر سید مهدی فخرایی

1393/09/23

در پی درگذشت شادروان دکتر سید مهدی فخرایی، استاد فقید پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مجلس ترحیمی از سوی اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران روز دوشنبه  24 آذرماه 93 از ساعت 30/15 الی 17 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

شرکت شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلّی خاطر بازماندگان خواهدبود.