اخبار و مطالب

1

1


نایب قهرمانی پردیس در سیزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه

1393/09/29

در سیزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی توانست مقام دوم را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در این دوره، پردیس دانشکده‌های فنی با 162 امتیاز از میان دانشجویان دانشگاه تهران، توانست مقام دوم را از آن خود نماید.

هم‌چنین عنوان برتر کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران را نیز، آقای حسن محمودآبادی، کارشناس ورزشی پردیس دانشکده های فنی، از آن خود نمود.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این مقام را به این عزیزان و خانواده بزرگ فنی تبریک می گوید.