اخبار و مطالب

1

1


هشتمین شماره نشریه انگلیسی زبان پردیس در بخش مهندسی شیمی و نفت

1393/10/13

هشتمین شماره نشریه انگلیسی زبان پردیس در بخش مهندسی شیمی و نفت، منتشر گردید.

این نشریه که اولین نشریه انگلیسی زبان پردیس به حساب می‌آید اکنون با عنوان مصوب Journal of Chemical and Petroleum Engineering, JChPE در هشتمین شماره خود به چاپ رسیده است.

قابل ذکر است که نسخه الکترونیکی نشریه مذکور از طریق سایت نشریه به آدرس: www.jchpe.ir قابل دسترسی است.