اخبار و مطالب

1

1


انتصاب دکتر محمدعلی موسویان به سمت سرپرست دانشکده مهندسی شیمی پردیس

1393/10/22

به گزارش روابط ‌عمومی پردیس دانشکده‌ های فنی، دکتر محمدعلی موسویان، عضو هیأت ‌علمی دانشکده مهندسی شیمی پردیس، در حکمی از سوی دکتر محمود نیلی، رییس دانشگاه تهران به سرپرستی دانشکده مهندسی شیمی منصوب شد.
روابط عمومی پردیس انتصاب شایسته ایشان را به خانواده فنی تبریک می‌گوید.