اخبار و مطالب

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در نوزدهمین دوره MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی

1395/12/10

پذیرش دانش‌پذیر در نوزدهمین دوره MBA کوتاه‌مدت پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس http://eng.ut.ac.ir/mba.htm مراجعه نمایید.