اخبار و مطالب

1

1


اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی نوزدهمین دوره MBA کوتاه‌مدت

96/02/17

اسامی پذیرفته شدگان نهائی نوزدهمین دوره MBA کوتاه مدت

 

نام

نام خانوادگی

فرزانه

یوسفی پور

شیرین

عدالتی آرانی

سید محمد علی

عظیمی

برزویه

پارسی

عبدالرحمان

حسینی فر

محسن

مظاهری فر

مسلم

علیدوستی شهرکی

شیوا

کیازار

حورا

مسئله دان

الناز

قربانی

امیر

عباسی

داود

قانع

محسن

دهقان

محمد جواد

حق شناس لاری

حدیثه

سلیمانیان قهرودی

مهرداد

فراهانی

علیرضا

صافی

آرش

حاجی کاظمی

پریسا

امامی

آیناز سادات

قادری

 

 

 1. پذیرفته شدگان می بایستی از دوشنبه مورخ 96/02/18  لغایت پایان وقت اداری چهارشنبه 96/02/27  از ساعت 8:30 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی : کارگر شمالی روبروی خیابان نهم  پردیس دانشکده های فنی بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی جنب ورودی پارکینک  دفترآموزشهای عالی تخصصی انتهای سالن مراجعه نمایند .
 2. اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
 3. اصل مستندات سابقه کار
 4. اصل و یک برگ کپی شناسنامه
 5. اصل و یک برگ کپی کارت ملی
 6. برای دانشجویان اصل نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل
 7. دو قطعه عکس
 8. شهریه

 

 1. دانشجویان دانشکده فنی                                         33/000/000 ریال                              
 2. دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها                 42/900/000 ریال
 3. فارغ‌التحصیلان پردیس دانشکده های فنی                  56/100/000 ریال
 4. فارغ‌التحصیلان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها            66/000/000 ریال       

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.