اخبار و مطالب

1

1


اطلاعیه زمان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 96 دانشکده‌های فنی

1396/03/10

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال 96 پردیس دانشکده های فنی می رساند زمان مراجعه جهت مصاحبه به پردیس به شرح ذیل می باشد.

در ضمن پذیرفته شدگان برای مشاهده سایر اطلاعات مربوط، به سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس به نشانی: egufa.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

1- مهندسی برق  10/17/18/ تیر ماه/ 1396

2- مهندسی عمران 10/18/تیرماه/1396

3-مهندسی صنایع 10/ 11/ 13/تیرماه/1396

4-مهندسی شیمی 17 / 18/19/تیرماه/1396

5- مهندسی معدن 10و 12/تیرماه /1396

6-مهندسی مکانیک 10/18/تیرماه /1396

7-الگوریتم 10/13/ 14/تیرماه/1396

8-مهندسی کامپیوتر 10/13/14/تیرماه/1396

9-مهندسی متالورژی 17/18/19/تیرماه/ 1396

10-مهندسی پزشکی 10/11/12/تیرماه/1396

11-مهندسی نفت 10/11/تیرماه/1396

12-مهندسی فناوری اطلاعات 10/11/تیرماه/1396

13-مهنسی پلیمر 10/11/تیرماه/1396