اخبار و مطالب

1

1


برگزاری مراسم دفاع دانشجوی دکترای مشترک بین دانشکده مهندسی معدن پردیس و دانشگاه "رن 1" فرانسه

1396/04/10

مراسم دفاع دانشجوی دکترای مشترک بین دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده‌های فنی و واحد علوم زمین دانشگاه "رن1" فرانسه عصر روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال جاری در دانشکده مهندسی معدن پردیس برگزار گردید.

به گزارش دانشکده مهندسی معدن، دفاع از رساله‌ی دکترای مهندس پدرام مسعودی، تحت راهنمایی آقایان دکتر معماریان و دکتر طاهر عیفه و با مشاوره‌ی دکتر بهزاد تخم‌چی در محل دانشکده‌ی مهندسی معدن برگزار گردید.

دکتر پدرام مسعودی، دانشجوی کارشناسی ورودی 84 مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران، کارشناسی ‌ارشد ورودی 88مهندسی اکتشاف نفت دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتری ورودی 92 مهندسی اکتشاف دانشگاه تهران؛ موفق گردید در پی قرارداد دکترای مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه "رن1" فرانسه، دو سال از سنوات تحصیلی خود را نیز در واحد علوم زمین این دانشگاه بگذراند، که در همین راستا مدرک دکترای دوم ایشان در رشته‌ی علوم زمین (گرایش ژئوفیزیک) از سوی دانشگاه "رن1" صادر خواهد شد.

روابط‌عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این افتخار را به ایشان و اعضای محترم خانواده بزرگ دانشکده فنی تبریک می‌گوید.