اخبار و مطالب

1

1


قابل توجه داوطلبان و متقاضیان مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶دانشکده‌های فنی

1396/03/20

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال 96 پردیس دانشکده های فنی می رساند با توجه به تغییر احتمالی تاریخ‌های مصاحبه جهت اطلاع دقیق از زمان مصاحبه دانشکده‌های پردیس فنی و استفاده از فرم‌های لازم به سایت معاونت آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی egufa.ut.ac.ir مراجعه نمایند.