اخبار و مطالب

1

1


معرفی اعضاء کارگروه شورای بین الملل پردیس

1396/06/05

اعضاء کارگروه شورای بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی، با صدور احکام جداگانه، منصوب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی پردیس، دکتر ناصر سلطانی، رییس پردیس دانشکده‌های فنی،  با صدور احکام جداگانه، اعضاء کارگروه شورای بین الملل پردیس را منصوب نمودند.

بر اساس این حکم، دکتر علی‌یار جوادی، دکتر آرش بهرامی، دکتر محمدحسین خسروی، دکتر محمدحسین صراف‌زاده، دکتر عطااله طالعی‌زاده، دکتر حسین عارفی، دکتر مهدی کمال و دکتر ایرج محمودزاده کنی به عضویت این شورا برای مدت یکسال منصوب شدند.