اخبار و مطالب

1

1


پذیرش دانش‌پذیر در دومین دوره DBA پردیس دانشکده‌های فنی

1396/06/11

پذیرش دانش‌پذیر در دومین دوره DBA پردیس دانشکده‌های فنی توسط دفتر آموزش‌های عالی تخصصی آغاز گردیده است.

ضمناً، جهت اطلاع از شرایط اختصاصی داوطلبان و ثبت‌نام اولیه به آدرس: http://eng.ut.ac.ir/dba.htm مراجعه نمایید.