اخبار و مطالب

1

1


اسامی پذیرفته شدگان نوزدهمین دوره MBA کوتاه مدت

96/06/26

اسامی پذیرفته شدگان نهائی

نوزدهمین دوره MBA کوتاه مدت

نام

نام خانوادگی

مصیب

کمری

پیمان

چمن آرائی

صدف

سوخکیان

اندیشه

طلائی

احسان

چوکان

سمیرا

جعفری

حسام

شجاعی یزدی

سهیل

صمدی

فاطمه

شاهدوست

سید بهنام

غفاری

کتایون

کاویانی

ملیکا

مقدس

سید نادر

عجایبی

بهاره

نوروزی

مسعود

عطاری فر

علیرضا

رناسیان

پدرام

رفیعی مهر

وحید

چنارانی

مسعود

عطاری فر

کیاندوخت

زارع زاده

شاهین

رسولی

سپهر

علیخانی

حسین

پورهمتی

علی

امانی گشنیگانی

محمد

فخرالاسلام

علی

محمدی آزاد

محمد

نصیری

امید رضا

گندمی نسب

حسین

ملک دار

 

 

 

 1. پذیرفته شدگان می بایستی از دوشنبه مورخ 96/06/27 لغایت پایان وقت اداری چهارشنبه 96/07/05  از ساعت 8:30 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی : کارگر شمالی روبروی خیابان نهم  پردیس دانشکده های فنی بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی جنب ورودی پارکینک  دفترآموزشهای عالی تخصصی انتهای سالن مراجعه نمایند .
 2. اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
 3. اصل مستندات سابقه کار
 4. اصل و یک برگ کپی شناسنامه
 5. اصل و یک برگ کپی کارت ملی

 

 1. برای دانشجویان اصل نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل
 2. دو قطعه عکس
 3. شهریه

 

 1. برای دانشجویان دانشکده فنی                                         33/000/000 ریال                             
 2. برای دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها                    42/900/000 ریال         
 3. برای فارغ التحصیلان پردیس دانشکده های فنی                    56/100/000ریال           
 4. برای فارغ التحصیلان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها            66/000/000 ریال         

 

 

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.