اخبار و مطالب

1

1


دوره آموزشی "توسعه مهارت‌های حرفه ای اعضای هیات علمی"در پردیس دانشکده‌های فنی برگزار گردید.

1396/08/06

دوره آموزشی توسعه مهارت‌های حرفه ای اعضای هیات علمی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، برگزار گردید.

به گزارش روابط‌عمومی پردیس دانشکده‌های فنی، دوره آموزشی «توسعه مهارت‌های حرفه ای» به همت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و با همکاری دفتر ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در مهرماه سالجاری با حضور بیش از 25 نفر از اساتید پردیس فنی، برگزار شد.

رئوس مطالب مطرح شده در این کارگاه چهار روزه، به سرپرستی آقای دکتر حسین معماریان، ریاست کرسی یونسکو در آموزش مهندسی عبارت بود از:  تدارک تدریس هدف‌دار، تدریس دانشجو محور، سنجش دستاوردهای یادگیری، تجربه‌های تدریس، ارزشیابی برنامه‌های آموزشی، آموزش مهندسی استاندارد و چالش‌های آموزش مهندسی ایران. هم‌چنین در این دوره آموزشی به اهمیت تدریس کوتاه و اجرای آن توسط 19 نفر از اعضای هیات علمی شرکت کننده پرداخته شد.

در پایان دوره نیز گواهینامه‌های شرکت در کارگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی به شرکت‌کنندگان اهدا گردید.