اخبار و مطالب

1

1


برگزاری دو کارگاه علمی در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی

1396/08/16

دو کارگاه علمی با موضوع "Advanced Studies in Materials Degradation" و "Design of Advanced Micro- Structured for a New Generation of Steels" به ترتیب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، 23 و 24 آبان ماه 1396 توسط دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

گفتنی است کارگاه علمی "Advanced Studies in Materials Degradation" توسط "قطب علمی مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع" با سخنرانانی از کشور ایتالیا در روز سه شنبه 23 آبانماه سالجاری راس ساعت 14 در محل آمفی تئاتر کوثر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و کارگاه علمی "Design of Advanced Micro- Structured for a New Generation of Steels" به همت "قطب علمی مواد با کارایی بالا" با سخنرانی اساتید موسسه تحقیقاتی CENIM- CSIC از کشور اسپانیا در روز چهارشنبه 24 آبانماه راس ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر کوثر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار خواهد شد.