اخبار و مطالب

1

1


راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان با همکاری پردیس دانشکده‌های فنی

1396/08/20

نخستین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، با حضور اعضای این کمیته از پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این جلسه، که آبان امسال در شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید، دکتر ناصر سلطانی، رئیس پردیس دانشکده‌های فنی، دکتر محمدحسن پنجه‌شاهی، رئیس انستیتو مهندسی نفت و مدیر طرح آزادگان و دکتر محمدرضا رسایی، مجری این طرح از پردیس دانشکده‌های فنی و مهندس سیدنورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر نوروزی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت مهندسی و توسعه نفت، مهندس ابراهیم طالقانی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت نفت، دکتر عرفان ریاحی، مدیرکل فناوری معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری نفت، دکتر کریم زبیدی و مهندس رضا عاقبتی، نمایندگان منتخب مدیرعامل شرکت ملی نفت از سوی وزارت نفت، به بررسی گزارش پیشرفت این طرح کلان و جزئیات بسته اجرایی دوم آن پرداختند.

طرح راهبری توسعه میدان نفتی آزادگان، از جمله طرح‌های وزارت نفت در زمینه قراردادهای کلان میدان‌محور بین وزارت نفت و دانشگاه‌ها و اولین طرح عملیاتی‌شده در این زمینه است. این مجموعه طرح‌ها، با توجه به تاکید وزیر نفت بر مشارکت جدی‌تر دانشگاه‌ها در توسعه فناوری و پاسخ به چالش‌های ازدیاد برداشت و بهبود تولید نفت از مخازن و نیز حضور اثربخش و حرفه‌ای دانشگاه‌ها در قراردادهای جدید نفتی ( IPC ) جهت انتقال و مدیریت دانش فنی و فناوری به ترتیب اجرایی خواهد شد و نخستین مورد عملیاتی‌شده آن، طرح حاضر است که انجام مطالعات توسعه‌ای میدان نفتی آزادگان را با توجه به اهمیت و اولویت آن به دلیل مشترک‌بودن برداشت با کشور عراق، به دانشگاه تهران به عنوان مشاور پژوهشی و فناوری میدان آزادگان واگذار کرده است. در راستای انجام این طرح، انستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده‌های فنی، با توجه به عملکرد مثبت در سال نخست طرح و انجام کامل و موفقیت‌آمیز بسته کاری اول، به عنوان نخستین دانشگاه در قراردادهای جایگزین برون‌داد‌‌محور، پیشنهاد فنی و مالی خود برای بسته دوم کاری را مردادماه سال جاری به تأیید کمیته تخصصی مربوط رساند و جزئیات آن نیز در این جلسه مطرح و تشریح شد که مورد موافقت کلی اعضای کمیته راهبری قرار گرفت.

گفتنی است میدان نفتی آزادگان، یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی ایران است که در ۱۰۰ کیلومتری غرب اهواز و نزدیکی دشت آزادگان و در مجاورت میدان نفتی مجنون عراق قرار دارد و برآورد می‌شود بیش از ۳۳ میلیارد بشکه ذخیره نفت خام درجای آن است که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.