اخبار و مطالب

1

1


فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دختر دکترای رشته مهندسی اکتشاف معدن پردیس دانشکده های فنی

1393/11/04

اولین فارغ التحصیل دختر دکترای رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن دانشگاه تهران عصر روز دوشنبه 29 دی ماه سال 1393 از رساله دکتری خود تحت عنوان "ارزیابی محتوا و انواع کانی‌های رسی در سازند مخزنی شوریجه در میدان گنبدلی به روش ترکیب اطلاعات"‌ دفاع نمود. شایان ذکر است، این پروژه طی همکاری مشترک دانشگاه تهران و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با راهنمایی آقایان دکتر نوروزی و سحابی در دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران انجام شده است. خانم گلناز جوزانی کهن، مقطع کارشناسی رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن را در دانشکده فنی دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد همین رشته را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده‌اند. دستاوردهای پروژه دکتری تخصصی ایشان شامل توسعه دو رابطه پتروفیزیکی جدید برای تخمین حجم رس، چاپ یک کتاب با عنوان "شناسایی کانی‌های رسی به روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)"، ارائه 15 مقاله در همایش‌های داخلی، پذیرش 4 مقاله علمی-پژوهشی، چاپ 1 مقاله علمی- ترویجی و 1 مقاله ISI است. تعدادی مقاله نیز حاصل پروژه دکتری تخصصی ایشان در مجلات علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و ISI نیز تحت داوری است.

روابط‌عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این افتخار را به ایشان و اعضای محترم خانواده بزرگ دانشکده فنی تبریک می‌گوید.