اخبار و مطالب

1

1


درخشش پردیس دانشکده های فنی در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

1396/09/28

در بیست و ششمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران هشت عضو هیأت علمی، چهار دانشجو و یکی از کارکنان پردیس دانشکده های فنی بعنوان برگزیدگان برتر جشنواره انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، در بیست و ششمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران که مراسم اختتامیه آن صبح روز سهشنبه 28 آذرماه 1396 برگزار گردید، پردیس دانشکده‌های فنی با کسب 13 عنوان در جشنواره درخشید.

جدول افتخارات کسب شده پردیس دانشکده های فنی در این جشنواره به شرح زیر می باشد:

ردیف

عنوان

منتخبین سال 1396

1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر محمد کارآموز  (مهندسی عمران)

2

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر محمدعلی شریفی (مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی)

3

پژوهشگر جوان نمونه

جناب آقای دکتر حامد میرزاده سلطانپور (مهندسی متالورژی و مواد)

4

طرح پژوهشی بنیادی برجسته

جناب آقای دکتر مرتضی اسکندری قادی (مهندسی عمران)

5

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر بهزاد رستمی (مهندسی شیمی ـ انستیتو مهندسی نفت)

6

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر کریم محمدپور اقدم (مهندسی برق و کامپیوتر)

7

دستاورد پژوهشی ویژه

جناب آقای دکتر محمود ترابی انگجی (مهندسی شیمی)

8

آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی با سرپرستی جناب آقای دکتر حسین محسنی (مهندسی برق و کامپیوتر)

9

رساله نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای مهندس میلاد قارونی (مهندسی برق و کامپیوتر)

10

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای مهندس حمیدرضا قهرمانی (مهندسی برق و کامپیوتر)

11

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای مهندس حمیدرضا عابدی (مهندسی متالورژی و مواد)

12

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سرکار خانم مهندس نازنین فروزش (مهندسی صنایع)

13

کارشناس پژوهشی نمونه

سرکار خانم دکتر زهرا اکبری

 

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این افتخار بزرگ را به کلیه اساتید، دانشجویان و همکاران تبریک می گوید.