اخبار و مطالب

1

1


عضو هیأت علمی پردیس، "پژوهشگر برتر" کشور شد

1396/10/02

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی توانست عنوان "پژوهشگر برتر" جشنواره ملی پژوهش و فناوری کشور را کسب نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشکدههای فنی، دکتر عباس زارعی هنزکی، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی، عنوان "پژوهشگر برتر" هجدمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری کشور را کسب نمود.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی، انتخاب شایسته این استاد ارجمند را به استادان، دانشجویان و کلیه اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.