اخبار و مطالب

1

1


نایب قهرمانی پردیس در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه

1396/10/16

در شانزدهمین جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی توانست مقام قهرمانی را کسب نماید.

به نقل از امور ورزشی پردیس در این دوره، پردیس دانشکده‌های فنی از میان دانشجویان دانشگاه تهران، توانست مقام نایب قهرمانی را از آن خود نماید. 

هم‌چنین عنوان برتر کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تهران را نیز، آقای حسن محمودآبادی، کارشناس ورزشی پردیس دانشکده های فنی، از آن خود نمود.

روابط عمومی پردیس دانشکده های فنی کسب این مقام را به این عزیزان و خانواده بزرگ فنی تبریک می گوید.