اخبار و مطالب

1

1


بازدید هیأت دانشگاهی پاکستانی از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس

1396/10/30

هیاتی بلندپایه از دانشگاهی پاکستانی، از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران بازدید و با مسئولان این دانشکده گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی پردیس، در تاریخ 26 دیماه 96 رییس شورای تحقیقات علمی و صنعتی پاکستان و رییس برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی مؤسسه فناوری اطلاعات کمستاس، به همراه رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علوم و فناوری پاکستان از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس بازدید و با ریاست و جمعی از اعضاء هیات علمی این دانشکده دیدار و گفتگو کرد.

بازدید از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گسترش ارتباطات بین دانشگاهی به منظور تبادل دانشجو و استاد، انجام طرح‌های مشترک علمی و پژوهشی، دعوت به بازدید از دانشگاه های پاکستان به منظور آشنایی هرچه بیشتر، از جمله مباحث طرح شده در این دیدار بود.