اخبار و مطالب

1

1


برگزاری میزگرد "تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزله های اخیر" در پردیس دانشکده‌های فنی

1396/11/23

انجمن آموزش مهندسی ایران میزگردی با عنوان "تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزلههای اخیر" را در روز یکشنبه 29 بهمنماه سال جاری از ساعت 15 الی 17 در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده های فنی دانشگاه تهران، برگزار خواهد کرد.

گفتنی است میزگرد "تحول آموزش مهندسی، تجربیاتی از زلزلههای اخیر"، به منظور بررسی زلزله، مدیریت بحران و برنامه‌ریزی برای آن که توسط انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می‌گردد.