اخبار و مطالب

1

1


اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهائی چهاردهمین دوره MBA یکساله

1393/11/29

نام خانوادگی

نام

زندگانی

رضا

ثامتی

محمد

اسم خانی

مسعود

بهروزی فر

امیر

عجم

حسن

فیض آبادی ثانی

منصوره سادات

دهقان بنادکی

سید محمد مهدی

مادر شاهیان

سید محمد مهدی

شفاعتی

مهرنوش

جلالیان

محمد

آقا بابا زاده

بهزاد

هجری

عباس

اسدی

محمد احسان

شاهسواری

کامران

معلمیان اصفهانی

مهتا

امینی

علی

سبحانی

محمد حسین

اکبری باصیری

محمد رضا

عابدی

نگین

کسائیان

امیر

خلج

امیر محمد

ترامشلو

مهسا

لطفی خواه

سعید

مدنی

سید علی

عبد الرضایی

امیر حسین

ظفری

یاسر

مومنی

مرضیه

آل کج باف

یاسین

لطفی خواه

حجت

باز سفید پر

جلیل

 

اسامی  ذخیره ها

نام  خانوادگی

نام

پیر حیاتی

محمد

کر

یاشار

حاجی حسینی

مهناز

صید محمدی

آرمان

آقا علی

بهنام

اصل سیلمانی

مرجان

محمدی اصل

محمد رضا

حسینی

پویان

وارسته نژاد

مریم

گردانی نژاد

محمد کاظم

عشقی اصفهانی

راشین

روستا آزاد

علی

مهدی زاده

کیوان

باقری طولارود

محمد جواد

 

پذیرفته شدگان می بایستی از شنبه مورخ 2/12/93 لغایت پایان وقت اداری پنجشنبه 14/12/93  از ساعت 8 صبح الی 15:30 با در دست داشتن مدارک ذیل به نشانی : کارگر شمالی روبروی  خیابان نهم پردیس 2 دانشکده های فنی ––    بعد از کتابخانه بنیاد قلم چی -   ساختمان دفترآموزشهای عالی تخصصی مراجعه نمایند .

1.اصل و یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی

2.اصل مستندات سابقه کار

3.اصل و یک برگ کپی شناسنامه اصل و یک برگ کپی کارت ملی

4.برای دانشجویان اصل نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه محل تحصیل

5.یک قطعه عکس 4*3

6.اصل فیش بانکی واریز شهریه

 

برای دانشجویان دانشکده فنی

22/500/000 ریال

برای دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها

29/250/000 ریال

برای فارغ التحصیلان پردیس دانشکده های فنی

38/250/000 ریال

برای فارغ التحصیلان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها

45/000/000ریال

به حساب شماره 5225429137 بانک ملت شعبه دانشگاه تهران به نام پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران               کد شناسه عمومی 1129

*  تذکر  : عدم مراجعه جهت ثبت نام در زمان های اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهد گردید.