اخبار و مطالب

4

4


بازدید هیأت ویتنامی از پردیس دانشکده های فنی

1393/11/29

در راستای برگزاری اجلاس وزرای علوم، فناوری و نوآوری عضو جنبش عدم تعهد (NAM) در تهران، هیاتی ویتنامی قرار است در روز 6 اسفند ماه از ساعت 30/9 الی 11 از پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران بازدید نمایند.