اخبار و مطالب

emba

emba


 

پذیرش تعداد محدود دانشجو در دوره

 

 eMBAکوتاه مدت دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 

تاریخ ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/03/06 

 

تاریخ اعلام پذیرفته‌شدگان برای مصاحبه: 94/03/12

 

 

اطلاعات تکمیلی

فرم ثبت نام

 

 فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی

 

 eMBA@ut.ac.ir

 

 ارسال فرمائید.

 

تلفن : 61114491- 61114159