اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

امور پشتیبانی

امور پشتیبانی


فوری " مزایده اجاره بوفه های دانشجویی پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران"

95/06/09

 معاونت اداری و مالی پردیس دانشکده های فنی در نظر دارد اجاره بوفه دانشجویی پردیس 2، واقع در خیابان کارگر شمالی- بعد از بزرگراه جلال آل احمد – روبروی خیابان نهم را به مزایده بگذارد. از شرکت ها و افرادی که تخصص و سابقه کاری کافی در زمینه مذکور دارند دعوت می شود که تا پایان وقت اداری 14/6/95 با دردست داشتن مدارک زیر به آدرس فوق مراجعه نمایند.

مدارک لازم:

الف ) افراد حقیقی:                                                   

1.      کپی قراردادهای قبلی                                        

2.      مدارک تحصیلی درخواست کننده                        

3.      مدارک بهداشت فردی                                      

4.      دوره های آموزشی در زمینه طبخ و توزیع غذا        

5.      کپی کارت ملی                                              

6.       برگ عدم سوء پیشینه                                    

7.      گواهی حسن انجام کار در کارهای قبلی               

8.      گردش مالی از حساب بانکی که نشانگرتوان مالی فرد باشد.                                            

ب) افراد حقوقی:

1.      ثبت شرکت

2.      روزنامه رسمی

3.      اساسنامه

4.      تائید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی برای سال های 94 و95                 

5.      کپی قراردادهای قبلی

6.       مدارک تحصیلی مدیرعامل و هیئت مدیره

7.      کپی کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء

8.      مدارک بهداشت فردی

9.      دوره های آموزشی تخصصی در زمینه طبخ و توزیع غذا

10.  گواهی حسن انجام کار از محل کارهای قبلی

11.  گردش مالی حساب بانکی شرکت که نشانگرتوان مالی شرکت است.

  •  درصورت نیاز به تماس می توانید با شماره تلفن 61114300 آقای نقی زاده تماس حاصل نمائید.