مشاورین

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 سید مجتبی مرتضوی

 

همکار پاره وقت

 

61114601    
2 سیده بنت الهدی یحیی نژاد

 

همکار پاره وقت

 

61114601