پروژه های پایان یافته

 

 1.  ساختمان انستیتو مهندسی نفت

 2. ساختمان خوابگاه دختران در سعادت آباد تهران

 3.  ساختمان بلوک Bاز طرح توسعه پردیس2  (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

 4. کتابخانه مرکزی پردیس 2

 5. تکمیل کتابخانه مرکزی پردیس 2

 6. احداث سوله دانشکده مهندسی شیمی

 7. ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک

 8. احداث رستوران اساتید

 9. ساختمان کلاس آموزش های آزاد

 10. احداث آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

                                              

 

 

پروژه های در حال انجام

 
 1.  تکمیل ساختمان بلوک E از طرح توسعه پردیس دو

 2.  پارکینگ پردیس 2

 3. محوطه سازی پردیس 2

 4. احداث مجموعه مربوط به موسسه خودرو،سوخت و محیط زیست

 5. تکمیل بلوک D از طرح توسعه پردیس ۲

 6. ساخت مسجد پردیس ۲ فنی

 7. ساخت و گسترش خوابگاه خواهران پردیس کاسپین

 8. بازسازی خوابگاه برادران پردیس کاسپین

                                              

 

پروژه های آتی

 

 1. ساخت بلوک A از طرح توسعه پردیس ۲ (شامل: آمفی‌تئاتر، نمازخانه و سالن ورزشی)

 2. ساختمان دانشکده مهندسی شیمی

 3. احداث مجموعه مربوط به مؤسسه خودرو، سوخت و محیط زیست