رییس حسابداری

رضا عزیزی فر

    داخلی 2241

 

دسترسی سریع

 

معرفی واحد

با عنایت به آئین نامه حسابداری پردیس دانشکده های فنی

اداره امور مالی پردیس دانشکده های فنی یکی از واحدهای زیرمجموعه اداره امور مالی دانشگاه تهران است که کلیه منابع مالی از طریق سازمان مرکزی دانشگاه در قالب اعتبارات ذیل و به صورت تنخواه گردان پرداخت و در چهارچوپ قوانین و مقررات مالی و مطابق آیین نامه های مالی دانشگاه تهران هزینه خواهد شد .

1-       حساب عمومی / جاری

2-       حساب اختصاصی

3-       حساب کمک ها و سایر منابع

 

حساب عمومی / جاری

اعتبارت بودجه ای دولت است که پس از تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاه ابلاغ و اداره تشکیلات و بودجه دانشگاه تهران نسبت به تخصیص آن به واحدها اقدام          می نماید که شامل سرفصل های ذیل است :

الف-  اعتبارت بودجه ای فصل اول : کلیه حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی ( رسمی و پیمانی ) از این محل پرداخت می شود .

ب - اعتبارات بودجه ای عمرانی : کلیه هزینه کرد ناشی از فعالیت های عمرانی پردیس فنی از محل بودجه مربوطه پرداخت می گردد .

ج - اعتبارات بودجه ای تعمیرات و تجهیزات : هزینه های مربوط به تامین تجهیزات و تعمیرات از محل این بودجه تامین می گردد .

د) اعتبارت بودجه ای سایر فصول : کلیه هزینه های مصرفی و هزینه هایی که نمی شود در قالب اعتبارت فوق پرداخت گردد از محل بودجه سایر فصول تامین می شود .

حساب اختصاصی

پردیس دانشکده های فنی با کادر مجرب هیئت علمی و صاحب نام و پژوهشگران برتر در سطح کشور دارای آزمایشگاههای معتبر ، قطب های علمی و موسسات پژوهشی است که سالانه درآمد قابل توجهی را کسب         می کند ، بخش عمده ای از هزینه های جاری این پردیس توسط درآمدهای فوق تامین می شود بطوری که بخشی از هزینه های اشاره شده در بخش حساب عمومی و جاری از محل درآمد اختصاصی پردیس تامین می گردد .

درآمدهای اختصاصی پردیس فنی شامل درآمد حاصل از :

·      درآمدهای حاصل از اجرای طرح های پژوهشی

·      درآمد آزمایشگاه ها

·      درآمد آموزشی

·      درآمد حاصل از برگزاری اجلاس و سمینارها

·      درآمدهای اجاره واحدهای آموزشی و خدماتی

·      و سایر درآمدها

 

لازم به ذکر است کلیه درآمدهای پس از کسر بالاسری دانشگاه توسط اداره امور مالی پردیس فنی وصل شده و مطابق مصوبات هیئت رئیسه محترم پردیس بین دانشکده ها توزیع می گردد و نحوه هزینه کرد درآمدهای ایجاد شده مطابق قوانین و مقررات مالی دانشگاه تهران است .

حساب کمک ها ( هدایا ) و سایر منابع

دانشگاه تهران و به تبع آن پردیس دانشکده های فنی دارای برند و جایگاه ویژه ای نزد سازمان ها ، شرکت ها و حتی اشخاص حقیقی است که به واسطه این اعتبار منابعی را تحت عنوان هدایا در جهت توسعه فضاهای آموزشی، پژوهشی و برگزاری اجلاس سمینارها از اشخاص حقیقی و حقوقی جذب می نماید و اداره امور مالی با صلاحدید مدیران ارشد پردیس در موضوع خاص هزینه می نماید .

لازم به توضیح است کلیه اعتبارهای ( عمومی ، اختصاصی ، کمک ها ) در چارچوب قوانین و مقررات مالی دانشگاه هزینه می شود با این تفاوت که محدودیت هایی که در بودجه عمومی وجود دارد ( فصل های اشاره شده ) در حساب اختصاصی و کمک ها این محدودیت وجود ندارد .

بخش های زیرمجموعه اداره حسابداری پردیس دانشکده های فنی شامل :

·      اداره حساب عمومی

·      اداره حساب اختصاصی

·      اداره حساب کمک های مردمی و سایر منابع

سه اداره فوق در واقع حساب های مادر و اصلی پردیس دانشکده های فنی می باشد که مستقیماً زیر نظر معاونت اداری و مالی و ریاست محترم پردیس ، در حوزه پردیس مرکزی مستقر است که تمامی امضاهای مجاز حسابهای فوق با امضای ریاست محترم یا معاونت محترم اداری و مالی و امضای ثابت معاون مدیر کل امور مالی دانشگاه تهران در پردیس فنی می باشد .

·                    حسابداری دانشکده ها ، معاونت ها و موسسات پژوهشی شامل :

o    حسابداری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

o    حسابداری دانشکده مهندسی عمران

o    حسابداری دانشکده مهندسی شیمی

o    حسابداری دانشکده مهندسی معدن

o    حسابداری دانشکده مهندسی نقشه برداری 

o    حسابداری دانشکده مهندسی صنایع

o    حسابداری دانشکده مهندسی مکانیک

o    حسابداری دانشکده مهندسی متالورژی

o    حسابداری معاونت پژوهشی

o    حسابداری معاونت دانشجویی

o    حسابداری موسسات پژوهشی ( شامل انستیتو مهندسی نفت ، موسسه مپفن ، انستیتو خودرو ، موسسه پژوهش در برنامه ریزی خودرو ، موسسه انرژی ، موسسه رباتیک و هوش مصنوعی ، انستیتو مهندسی گاز )

حسابداری دانشکده ها و معاونت ها در این بخش توسط نماینده امور مالی انتخاب شده توسط معاون مدیر کل امور مالی دانشگاه در پردیس و زیر نظر این مدیریت ، اداره و با امضای نماینده مالی و ریاست دانشکده یا معاونت مجاز است . در واقع حساب های فوق به صورت غیر مستقیم زیر نظر ریاست محترم و معاونت محترم اداری و مالی پردیس فنی است .

نظارت مالی در تمامی بخش ها توسط معاون مدیر کل امور مالی دانشگاه در پردیس دانشکده های فنی مطابق آیین نامه اداری مالی دانشگاه و از طریق سیاست هایی که اعمال می کند صورت می پذیرد .

با توجه به توضیحات فوق در خصوص گردش مالی پردیس دانشکده های فنی طی یک سال مالی ، اداره کل امور مالی دانشگاه بر آن شد تا معاونت از سوی خود انتخاب نماید تا موارد ذیل را اقدام  نماید :

·      استقرار سیستم مالی مطابق با استانداردهای حسابداری

·      پیگیری اعتبارت تخصیص یافته ، درآمدهای تخصیص یافته و کمک های جذب شده توسط پردیس

·      نظارت مستقیم ، دقیق و جامع بر روند عملکرد مطابق با نیازهای پردیس

·      ایجاد انضباط مالی و گزارش های مالی مدیریتی شفاف در جهت انعکاس این عملکردها به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان پردیس

 

با توضیحات فوق بنده اعتقاد دارم پردیس دانشکده های فنی به عنوان بزرگ ترین واحد زیر مجموعه دانشگاه تهران ، با استقرار یک سیستم مالی قوی ، کارآمد و مطابق استاندارهای روز حسابداری از طریق شناسایی استعدادهای برتر در این بخش و آموزش کارکنان بصورت دوره ای و حمایت ویژه از آن ها و آشنا کردن افراد زیرمجموعه با اخلاق حرفه ای حسابداری و ایجاد فضای با نشاط اداری می توان تحول بزرگ در سطح امور مالی دانشگاه تهران ایجاد کرد و از حسابداری سنتی به سمت حسابداری نوین حرکت نمود .

در خاتمه با امید به عنایات خداوند متعال ، در سایه رهنمودهای مدیران دلسوز دانشگاه ، یاری همکاران محترم در امور مالی پردیس و سایر همکاران شاهد تحولی چشمگیر در ارائه خدمات هرچه بهتر در این خصوص باشیم .

 

                                                                                                                       با آرزوی توفیق

                                                                                                          رضا عزیزی فر – زمستان 1393