بخشنامه ها

 

  • بخشنامه معافیت مالیاتی
  • بیمه بیکاری کارکنان قراردادی
  • زمانبندی سامانه حقوق و دستمزد سال 93
 

آیین نامه ها

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه تهران

دانلود کنید =>

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم