همکاران دانشکده مهندسی مکانیک

 

ردیف نام خانوادگی نام

 

سمت

 

   رزومه     تلفن تماس پست الکترونیکی عکس
1 آزاده مجید

 

کارشناس آزمایشگاه توربوماشین

 

  09357738872  magidazadeh@yahoo.com
2 اخلاقی میرطاهر

 

کارپرداز

 

82084053  
3 اکبری حسنیه

 

کارشناس آموزش

 

82084008  
4 بشارتی زهرا

 

کارمند آموزش

 

82084819 z_besharati@yahoo.com
5 پرندوش علیرضا

 

تکنسین اتومکانیک

 

  82084131  
6 پورمند یدالله

 

تکنسین کارگاه ماشین ابزار

 

88013022

4045

y.poormand@ut.ac.ir
7 حسینی سید رسول

 

کارشناس آموزش فنی حرفه ای

 

82084045 sr.hosseini@ut.ac.ir
8 خادم حضرت عباس عباس

 

تکنسین آزمایشگاه توربوماشین

 

82084833 abkhadem@ut.ac.ir
9 رسولی خواه مهرداد

 

کارشناس آزمایشگاه انتقال حرارت

 

4153 rasoulikhah@ut.ac.ir
10 زمانپور مهدی

 

تکنسین کارگاه ماشین ابزار

 

88013022

4045

 

z.niavaran@ut.ac.ir
11 زنجانی محبوبه

 

مسئول دفتر

 

82084802 zanjani@ut.ac.ir
12 عسگری وصال جواد

 

تکنسین آز ترمودینامیک

 

  82084839  
13 قباخلو عادله

 

کارشناس مرکز کامپیوتر

 

 

82084061

82084817

 
14 کربلایی آزاده

 

مسئول دفتر آزموش

 

82084817 azadeh_karbalaei@yahoo.com 
15 کریمی علی

 

کارشناس آموزش

82084010 karimi_44@ut.ac.ir
16 متقیان مهدی کارشناس مرکز کامپیوتر 82084060  
17 نوازنی بابک کارشناس آز مقاومت مصالح   4061 b.navazeni@ut.ac.ir
18 نوروز امیر کارشناس آز انتقال و ترمو 82084802 norouz@ut.ac.ir
19 نیک پی حمیدرضا کارشناس آزمایشگاه سیالات

 

88007108

4154

hrnikpay@ut.ac.ir
20 ولی الهی بیجن آبادی رضا مسئول حسابداری دانشکده مکانیک و متالورژی  

4007

4150

valiollahi@ut.ac.ir