ناظران حفاظت فیزیکی

امیر جعفری

 فرهنگ خانپور

ناظر  پردیس 2

ناظر پردیس مرکزی

   داخلی 4500

 داخلی 3613

 

معرفی واحد حفاظت فیزیکی

                                              

 

حفاظت فیزیکی پردیس 2 تحت نظر اداره پشتیبانی و امورفنی پردیس و نظارت عالیه اداره کل حراست دانشگاه تهران، اداره شده و فعالیت های این واحد شامل موارد زیر است:
 

 

- ایجاد نظم و امنیت در پردیس 2 دانشکده های فنی

 

- کنترل ورود و خروج اشخاص  با رویت کارت دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه تهران،رویت کارت شناسایی معتبر و صدور فرم میهمان  برای مراجعین غیر پردیس و هماهنگی با واحد ها و اشخاص ذیربط برای پذیرش میهمان

 

- کنترل بر ورود و خروج میهمانان مراسم ها با استفاده از فرم مربوطه

 

-کنترل ورود و خروج  اقلام وکالاها و ثبت گزارش آن ها در برگ گزارش روزانه

 

- کنترل تردد وسائط نقلیه برای ورود به پردیس2 با داشتن آرم برچسب و یا داشتن کارت تردد موقت

 

- کنترل حضور در خارج از ساعت اداری برای دانشجویان و پیمانکاران با تکمیل فرم مربوطه و صدور مجوز از طرف اداره پشتیبانی و امورفنی

 

- راهنمایی مراجعین