ناظران تاسیسات

 مهرداد قاسم نژاد

 فرهنگ خانپور

ناظر  پردیس 2

ناظر  پردیس مرکزی

داخلی 4113

داخلی 3613

 

معرفی واحد تاسیسات

                                              

 

 فعالیت های این واحد شامل :

 

- نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی ،برقی و سرمایشی - گرمایشی پردیس به منظور فراهم آوردن محیط کاری مناسب برای کارکنان و اساتید

 

-اعلام نقائص تاسیسات آبی ،برقی و سرمایشی - گرمایشی پردیس به رییس اداره پشتیبانی و امور فنی به منظور برنامه ریزی جهت رفع نواقص مذکور


- نظارت بر انجام امور مربوط به تعمیرات جزئی دستگاههای مختلف تاسیساتی

- هماهنگی با سازمان  های آب ، برق ، گاز در موارد مورد نیاز


- انجام تعمیرات مربوط به درب، پنجره، کلید، پریز، فن کوئل، صندلی ها، تعویض لامپ، کابل کشی و...


- تامین آب، روشنایی و گاز در موارد لازم